Soms worden we tijdens ons leven uitgenodigd om op een innerlijke reis te gaan. Die uitnodiging kan zich kenbaar maken via een crisis of een gevoel van verlangen, onvervuldheid of gemis. Psychosynthese kan behulpzaam zijn in tijden van overgang en verandering. Vaak richt de therapie zich op diepgewortelde problemen. Het kan zijn dat je je in één van de onderstaande zaken herkent.

Hoe benaaderen we met elkaar problemen in een Psychosynthese therapie?

In de behandeling scheppen we een niet-oordelende en vertrouwelijke ruimte, waarin je je kunt openstellen voor alles wat je verwart of wat pijn veroorzaakt. Vanuit rust en aandacht kijken we samen naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan je problemen, zodat wat wezenlijk is in jou gezien, gehoord en gevoeld kan worden. Geleidelijk ontstaat er steeds meer inzicht in dat wat je leven vorm heeft gegeven en wat aan de basis ligt van je huidige omstandigheden.

Ook zul je ontdekken dat er een breed scala aan keuzemogelijkheden voor je beschikbaar is. Je krijgt zicht op je levensverhaal en op je eigen kwaliteiten. Je wordt je gewaar van een diepere betekenis, waardoor je zicht krijgt op je mogelijkheden en keuzes kunt maken over hoe je tot uitdrukking wilt laten komen wie je bent.